یکشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
یکشنبه, 28 مرداد 1397
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mohammad Ajza Shokouhi) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه Urban economics(2.00),(کلاس 121),begin from even
دوشنبه Policies for Urban Housing Development in Iran(2.00),(آزمایشگاه ژئو),begin from even Approaches and Methods of Urban Housing planning(2.00),(آزمایشگاه ژئو),begin from even
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه