شنبه, ۰۲ تیر ۱۳۹۷
شنبه, 02 تیر 1397
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mohsen Janparvar) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه Political Geography(2.00),(),begin from even Philosophy of Political Geography(2.00),(),begin from even
دوشنبه
سه شنبه Urban Geopolitics(2.00),(),begin from even Geopolitical foundations of Iran's foreign relations(2.00),(),begin from even
چهارشنبه
پنج شنبه