چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه, 21 آذر 1397

گزارش سفر علمی به استان سیستان و بلوچستان شهر زاهدان

این سفر با هدف شرکت در نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک "توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران" که در دانشگاه زاهدان که به همت انجمن ژئوپلیتیک ایران و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران و دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد، برنامه ریزی گردید. برای مشاهده متن کامل این سفر اینجا کلیک کنید.

 

 11-427x320