چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه, 21 آذر 1397

اطلاعیه: منتخبین هفته پژوهش گروه جغرافیا و انجمن ژئوپلیتیک ایران

جناب آقای دکتر محسن جان پرور

عضو محترم هیات علمی گروه جغرافیا

انتخاب شایسته رساله جنابعالی با عنوان، « تبیین الگوی مدیریت مرز دریایی مورد: خلیج فارس » در سومین مسابقه انتخاب برترین آثار علمی در جغرافیای سیاسی به عنوان اثر برتر تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از خداوند منان مسئلت داریم.

مدیریت گروه جغرافیا

سرکار خانم نرگس حجی پناه

دانش آموخته محترم کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی

انتخاب شایسته پایان نامه سرکار عالی با عنوان، « ارزیابی و عوامل و زمینه های شکل گیری دولت محلی با نگرش سیستمی، مطالعه موردی کشور ایران » در سومین مسابقه انتخاب برترین آثار علمی در جغرافیای سیاسی به عنوان اثر برتر تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از خداوند منان مسئلت داریم.

مدیریت گروه جغرافیا

سرکار خانم فاطمه بخشی

دانشجوی محترم کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی

انتخاب شایسته سرکار عالی به عنوان پژوهشگر برتر گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد، در هفته پژوهش سال 1394، تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از خداوند منان مسئلت داریم.

مدیریت گروه جغرافیا