جمعه, ۲۸ دی ۱۳۹۷
جمعه, 28 دی 1397
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Aliakbar Anabestani) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۷

شنبه
یکشنبه Explanation of Ideas theories and approaches in rural development(2.00),(),begin from even
دوشنبه
سه شنبه Project Assesment of Rural Physical Development(2.00),(),begin from even Location Planning of Rural Settlement's(2.00),(),begin from even Workshop on Physical Planning(2.00),(),begin from even
چهارشنبه Applied Remote Sensing and GIS in Rural Planning(2.00),(),begin from even
پنج شنبه