شنبه, ۰۲ تیر ۱۳۹۷
شنبه, 02 تیر 1397
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Reza Doostan) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Iran Climate(2.00),(کلاس 112),begin from even
یکشنبه Introduction to Climatology I(2.00),(),begin from even
دوشنبه Hydroclimatology(2.00),(),begin from even Iran Climate(2.00),(),begin from even
سه شنبه Urban Microclimatology(2.00),(),begin from even Introduction to Synoptic Climatology(2.00),(),begin from even
چهارشنبه
پنج شنبه