یکشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
یکشنبه, 28 مرداد 1397
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Reza Doostan) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Introduction to Climatology I(2.00),(),begin from even Iran Climate(2.00),(کلاس 112),begin from even
یکشنبه Iran Climate(2.00),(کلاس 121),begin from even Natural Hazards(2.00),(کلاس 112),begin from even
دوشنبه Climate Change: Impacts and Responses(2.00),(کلاس 305),begin from even Weather patterns analysis Lab(2.00),(آزمایشگاه اقلیم ),begin from even
سه شنبه Applied Climatology(2.00),(آزمایشگاه ژئو),begin from even Air pollution and Heat Island(2.00),(آزمایشگاه اقلیم ),begin from even
چهارشنبه
پنج شنبه