شنبه, ۰۲ تیر ۱۳۹۷
شنبه, 02 تیر 1397
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Hadi Azami) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه
دوشنبه Geography and National Development Strategy(2.00),(),begin from even
سه شنبه
چهارشنبه Philosophy and Evaluation of Thought in Political Geography(2.00),(),begin from even Basics of Politics science(2.00),(),begin from even
پنج شنبه