دوشنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۶
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Hadi Azami) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه Political Management of Space(2.00),(),begin from even
دوشنبه Politics and Space(2.00),(),begin from even Iran Political Geography(2.00),(),begin from even Concepts and Theories of Geography(2.00),(),begin from even
سه شنبه Politics and Space(2.00),(),begin from even
چهارشنبه
پنج شنبه