یکشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
یکشنبه, 28 مرداد 1397
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Hadi Azami) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه Geopolitical factors of Crisis in Islamic World and Future Strategies(2.00),(کلاس 214),begin from odd
دوشنبه Political Geography of Iran(2.00),(آزمایشگاه ژئو),begin from even Electoral Geography(2.00),(),begin from even
سه شنبه Concepts and Theories of Geography(2.00),(آزمایشگاه کارگاه برنامه ریزی شهری و روستایی),begin from even Politics and Space(2.00),(آزمایشگاه ژئو),begin from even
چهارشنبه
پنج شنبه