یکشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
یکشنبه, 28 مرداد 1397
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Omid Ali Kharazmi) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه Advanced Theories of Organizational Behavior(2.00),(کلاس 120),begin from even
دوشنبه Specialized Language(2.00),(کلاس 217),begin from even Commerce and Trading(2.00),(آزمایشگاه اقلیم ),begin from even
سه شنبه Urban Management(2.00),(آزمایشگاه کارگاه برنامه ریزی شهری و روستایی),begin from even Principal of Planning of Cultural Affairs(2.00),(آزمایشگاه اقلیم ),begin from even
چهارشنبه
پنج شنبه