شنبه, ۰۲ تیر ۱۳۹۷
شنبه, 02 تیر 1397
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Abbas Mofidi) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه Weather maps and charts(2.00),(),begin from even
دوشنبه Synoptic Climatology of Iran(2.00),(),begin from even Dynamic Climatology(2.00),(),begin from even Hydrometeorology(2.00),(),begin from even
سه شنبه Research Methods in Climatology(2.00),(),begin from even
چهارشنبه Programming and climatology software Laboratory(2.00),(),begin from even
پنج شنبه