یکشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
یکشنبه, 28 مرداد 1397
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Seyed Reza Hosseinzadeh) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Natural Hazards(2.00),(کلاس 102),begin from even Natural Hazards(2.00),(کلاس 102),begin from even
یکشنبه Principles of Spatial Planning(2.00),(کلاس 305),begin from even Supply and Interpretation of Geomorphology Maps(2.00),(آزمایشگاه کارگاه برنامه ریزی شهری و روستایی),begin from even
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه