جمعه, ۲۸ دی ۱۳۹۷
جمعه, 28 دی 1397

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی گروه جغرافيا دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۷ - ترم ۱ )

 1. فارسی عمومی ( دکتر سیدعباس محمدزاده رضائی)
 2. فارسی عمومی ( دکتر محمدعلی غلامی نژاد)
 3. زمین در فضا ( دکتر ندا محسنی رودپشتی)
 4. روشهای آماری در جغرافیا -2 ( دکتر براتعلی خاکپور)
 5. آب و هوای ایران ( دکتر آذر زرین)
 6. جغرافیای سیاسی ( دکتر محسن جان پرور)
 7. جغرافیای سیاسی ( دکتر محسن سلطانی)
 8. مبانی جغرافیای گردشگری ( دکتر محمد قاسمی خوزانی)
 9. مبانی جغرافیای گردشگری ( دکتر محمد قاسمی خوزانی)
 10. مخاطرات طبیعی ( دکتر ندا محسنی رودپشتی)
 11. اصول آمایش سرزمین ( دکتر محسن جان پرور)
 12. مبانی آب و هواشناسی ـ 2 ( دکتر آذر زرین)
 13. فلسفه وسیرتکوینی علم جغرافیا ( دکتر نرگس حجی پناه)
 14. فلسفه وسیرتکوینی علم جغرافیا ( دکتر روح اله اسدی)
 15. ریاضیات پیشرفته ( دکتر آذر زرین)
 16. روش تحقیق در جغرافیا(نظری) ( دکتر عباس مفیدی)
 17. روش تحقیق در جغرافیا(نظری) ( دکتر حمداله سجاسی قیداری)
 18. ریاضییات (1) ( دکتر نجمه سادات سیدی)
 19. ریاضییات (1) ( دکتر مهدی مرتضوی زاده)
 20. آمار و احتمالات (1) ( دکتر مریم قاسمی)
 21. آمار و احتمالات (1) ( دکتر مصطفی امیرفخریان)
 22. آمار و احتمالات (1) ( دکتر پریسا حسنعلی پور)
 23. ژئومورفولوژی ( دکتر سیدرضا حسین زاده)
 24. ژئومورفولوژی ( دکتر سیدرضا حسین زاده)
 25. آب و هواشناسی ( دکتر رضا دوستان)
 26. آب و هواشناسی ( دکتر عباس مفیدی)
 27. هیدرولوژی ( دکتر ندا محسنی رودپشتی)
 28. هیدرولوژی ( دکتر آذر زرین)
 29. جغرافیا تاریخی ایران ( دکتر خدیجه بوزرجمهری)
 30. جغرافیا تاریخی ایران ( دکتر خدیجه بوزرجمهری)
 31. مخاطرات محیطی ( دکتر ندا محسنی رودپشتی)
 32. مخاطرات محیطی ( دکتر رضا اسماعیلی)
 33. جغرافیای جمعیت ( دکتر روح اله اسدی)
 34. جغرافیای جمعیت ( دکتر روح اله اسدی)
 35. جغرافیای اقتصادی ( دکتر اکبر حیدری تاشه کبود)
 36. جغرافیای اقتصادی ( دکتر روح اله اسدی)
 37. جغرافیای شهری ( دکتر اکبر حیدری تاشه کبود)
 38. جغرافیای شهری ( دکتر محمد قاسمی خوزانی)
 39. مبانی برنامه نویسی کامپیوتر ( دکتر مسعود مینائی)
 40. مبانی برنامه نویسی کامپیوتر ( دکتر مسعود مینائی)
 41. مسائل آب ( دکتر سید محمد عسکری زاده)
 42. مسائل آب ( دکتر سلیمان صادقی)
 43. تغییرات محیطی ( دکتر رضا دوستان)
 44. تغییرات محیطی ( دکتر رضا دوستان)
 45. کاربردی GIS در برنامه ریزی روستائی ( دکتر سیدرضا حسین زاده)
 46. کاربرد آمار واحتمالات در برنامه ریزی شهری ( دکتر مریم قاسمی)
 47. جغرافیایی سیاسی ایران ( دکتر منصوره اسکندران)
 48. کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری ( دکتر مجید حبیبی نوخندان)
 49. برنامه ریزیوسازماندهی زیست بومهای عشایری ( دکتر حمداله سجاسی قیداری)
 50. پروژه ( دکتر )
 51. توسعه پایدار روستایی ( دکتر مریم قاسمی)
 52. گردشگری روستایی ( دکتر حمداله سجاسی قیداری)
 53. نقشه خوانی ( دکتر مهدیه غیور بلور فروشان)
 54. نقشه خوانی ( دکتر ملیحه پورعلی)
 55. جغرافیای خاکها ( دکتر جعفر رکنی)
 56. جغرافیای خاکها ( دکتر علی قربانی شورستان)
 57. اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای ( دکتر اکبر حیدری تاشه کبود)
 58. اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای ( دکتر اکبر حیدری تاشه کبود)
 59. مبانی G.I.S ( دکتر مجید حمزه یی)
 60. مبانی G.I.S ( دکتر حمیده محمودی)
 61. مدیریت شهری ( دکتر امید علی خوارزمی)
 62. جغرافیای روستایی ایران ( دکتر طاهره صادقلو)
 63. اقتصاد شهری ( دکتر محمد اجزاء شکوهی)
 64. شهرها و شهرکهای جدید ( دکتر مصطفی امیرفخریان)
 65. برنامه ریزی شهری در ایران ( دکتر اکبر حیدری تاشه کبود)
 66. برنامه ریزی روستائی درایران - معادل رساله ( دکتر حمید شایان)
 67. جغرافیای اقتصادی ایران ( دکتر روح اله اسدی)
 68. روش تحقیق در مطالعات روستایی ( دکتر حمداله سجاسی قیداری)
 69. جغرافیا وجهانی شدن ( دکتر سیدهادی زرقانی)
 70. تحلیل فضایی ( دکتر مصطفی امیرفخریان)
 71. نقشه و نمودارهای اقلیمی ( دکتر عباس مفیدی)
 72. کاربرد سنجش از دور در اقلیم‌شناسی ( دکتر مسعود مینائی)
 73. اقلیم شناسی دینامیک ( دکتر ایمان بابائیان)
 74. هیدروکلیماتولوژی ( دکتر رضا دوستان)
 75. آب و هواشناسی مناطق خشک ( دکتر آذر زرین)
 76. جغرافیای روستایی ( دکتر طاهره صادقلو)
 77. جغرافیای روستایی ( دکتر طاهره صادقلو)
 78. مهارتهای زندگی دانشجویی ( دکتر ربابه خیری)
 79. مهارتهای زندگی دانشجویی ( دکتر فاطمه کاظم زاده)