مشخصات اعضای هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

#

تصویر

نام و نام خانوادگی

تخصص

 تحصیلات

 پست الکترونیک و وب سایت

1

Dr-Shokohi برنامه هفتگی

محمد اجزاء شکوهی

مرتبه علمی:دانشیار

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کارشناسی: جغرافیای انسانی-اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد: جغرافیای انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

دکتری: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه لیورپول-انگلیس

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Website: http://shokouhim.profcms.um.ac.ir

Phone: 3880-5275

2

Dr-AsadiPNG برنامه هفتگی

روح اله اسدی

مرتبه علمی:استادیار

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کارشناسی: جغرافیای سیاسی، دانشگاه امام حسین (ع)

کارشناسی ارشد: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Website: asadir.profcms.um.ac.ir

Phone: 3880-5187

3

Dr-AzamiPNG برنامه هفتگی

هادی اعظمی

مرتبه علمی:دانشیار

جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

کارشناسی: جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری: جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Website: aazami.profcms.um.ac.ir

Phone: 3880-5280

4

Dr-Amirfakhrian 150x برنامه هفتگی

مصطفی امیرفخریان

مرتبه علمی:استادیار

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کارشناسی: جغرافیای انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Website:amirfakhrian.profcms.um.ac.ir

Phone: 3880-5202

5

Dr-Bozarjomehri برنامه هفتگی

خدیجه بوزرجمهری

مرتبه علمی:دانشیار

برنامه ریزی روستایی

کارشناسی: جغرافیای انسانی-اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-عشایری، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Website: azar.profcms.um.ac.ir

Phone: 3880-5272

6

Dr-Janparvar برنامه هفتگی

محسن جان پرور

مرتبه علمی:استادیار

مطالعات مرز، ژئوپلیتیک و فلسفه جغرافیای سیاسی

کارشناسی: جغرافیای انسانی، دانشگاه پیام نور بجنورد

کارشناسی ارشد: جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

دکتری: جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Website: janparvar.profcms.um.ac.ir

Phone: 3880-5289

7

Dr-Hosseinzadeh برنامه هفتگی

سیدرضا حسین زاده

مرتبه علمی:دانشیار

 ژئومورفولوژی

کارشناسی: جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: جغرافیای طبیعی (هیدروژئومورفولوژی)، دانشگاه تهران

دکتری: جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)، دانشگاه تهران

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Website: srhosszadeh.profcms.um.ac.ir

Phone: 3880-5273

8

Dr-HeydariPNG برنامه هفتگی

اکبر حیدری تاشه کبود

مرتبه علمی:استادیار

جغرافیا و برنامه ریزی شهری – آینده پژوهشی

کارشناسی: جغرافیای انسانی، دانشگاه زابل

کارشناسی ارشد: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتری: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Website: heidaritk.profcms.um.ac.ir

Phone: 3880-5293

9

Dr-Khakpoor برنامه هفتگی

براتعلی خاکپور

مرتبه علمی:دانشیار

جغرافیای شهری- برنامه ریزی شهری

کارشناسی: جغرافیای انسانی-اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد: جغرافیای شهری، دانشگاه تهران

دکتری: جغرافیای شهری، دانشگاه تهران

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Website: khakpoor.profcms.um.ac.ir

Phone: 3880-5274

10

Dr-KharazmiPNG برنامه هفتگی

امید علی خوارزمی

مرتبه علمی:استادیار

مدیریت شهری – آینده پژوهی

کارشناسی: مهندسی عمران(عمران)، دانشگاه آزاد اسلامی–واحد مشهد

کارشناسی ارشد: مدیریت اجرایی (MBA)، دانشگاه کارلتون -کانادا

دکتری: مدیریت نوآوری (توسعه ملی)، دانشگاه استرلینگ-انگلیس

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Website: kharazmi.profcms.um.ac.ir

Phone: 3880-5286

11

Dr-Doostan برنامه هفتگی

رضا دوستان

مرتبه علمی:استادیار

اقلیم شناسی سینوپتیک

کارشناسی: جغرافیای طبیعی، دانشگاه خوارزمی

کارشناسی ارشد: اقلیم شناسی و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه خوارزمی

دکتری: اقلیم شناسی، دانشگاه خوارزمی

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Website: doostan.profcms.um.ac.ir

Phone: 3880-5288

12

Dr-RahnamaPNG برنامه هفتگی

محمدرحیم رهنماء

مرتبه علمی:استاد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری- بافت های فرسوده

کارشناسی: جغرافیای انسانی-اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد: جغرافیای شهری، دانشگاه تربیت مدرس

دکتری: جغرافیای شهری، دانشگاه تربیت مدرس

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Website: rahnama.profcms.um.ac.ir

Phone: 3880-5275

13

Dr-ZarghaniPNG

 برنامه هفتگی

سیدهادی زرقانی

مرتبه علمی:دانشیار

مرزهای بین المللی، پدافند غیر عامل و قدرت ملی

کارشناسی: جغرافیا، دانشگاه حکیم سبزواری

کارشناسی ارشد: جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

دکتری: جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Website: h-zarghani.profcms.um.ac.ir

Phone: 3880-5282

14

Dr-ZarrinPNG برنامه هفتگی

آذر زرین

مرتبه علمی:استادیار

اقلیم شناسی، مدل سازی اقلیمی

کارشناسی: دبیری جغرافیا، دانشگاه خوارزمی

کارشناسی ارشد: جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

دکتری: جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Website: zarrin.profcms.um.ac.ir

Phone: 3880-5287

15

Dr-Sojasi

برنامه هفتگی

حمداله سجاسی

قیداری

مرتبه علمی:استادیار

توسعه روستایی، کارآفرینی، اقتصاد روستایی، برنامه ریزی روستایی- گردشگری

کارشناسی: جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس

دکتری: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Website: ssojasi.profcms.um.ac.ir

Phone: 3880-5285

16

Dr-Shayan برنامه هفتگی

حمید شایان

مرتبه علمی:استاد

جغرافیای انسانی- جمعیت، جغرافیای روستایی

کارشناسی: جغرافیای انسانی-اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد: جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران

دکتری: جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Website: shayan34.profcms.um.ac.ir

Phone: 3880-5271

17

Dr-Sadeghloo برنامه هفتگی

طاهره صادقلو

مرتبه علمی:استادیار

اقتصاد روستایی، مدیریت بحران، مدیریت ریسک، توسعه روستایی

کارشناسی: جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس

دکتری: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Website: tsadeghloo.profcms.um.ac.ir

Phone: 3880-5281

18

Dr-Anabestani برنامه هفتگی

علی اکبر عنابستانی

مرتبه علمی: استاد

برنامه ریزی روستایی (کالبدی) و GIS 

کارشناسی: جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Website: anabestani.profcms.um.ac.ir

Phone: 3880-5270

19

Dr-M Ghasemi برنامه هفتگی

مریم قاسمی

مرتبه علمی:استادیار

برنامه ریزی روستایی (اقتصاد روستایی)

کارشناسی: جغرافیای انسانی-اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Website: magh30.profcms.um.ac.ir

Phone: 3880-5284

20

Dr-Ghasemi-KhozaniPNG برنامه هفتگی

محمد قاسمی خوزانی

مرتبه علمی:استادیار

جغرافیای گردشگری - برنامه ریزی شهری

کارشناسی: جغرافیای انسانی-اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Website: khozani.profcms.um.ac.ir

Phone: 3880-5279

21

Dr-MohseniPNG برنامه هفتگی

ندا محسنی رودپشتی

مرتبه علمی:استادیار

ژئومورفولوژی (اکوژئومورفولوژی– پدوژئومورفولوژی)

کارشناسی: جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی، دانشگاه تبریز

دکتری: ژئومورفولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Website: nedamohseni.profcms.um.ac.ir

Phone: 3880-5276

22

Dr-Mofidi-02 برنامه هفتگی

عباس مفیدی

مرتبه علمی:استادیار

اقلیم شناسی سینوپتیک و مدل سازی اقلیمی

کارشناسی: جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران مرکزی

دکتری: جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی، دانشگاه خوارزمی

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Website: abbasmofidi.profcms.um.ac.ir

Phone: 3880-5283

23

Dr-Minaei برنامه هفتگی

مسعود مینائی

مرتبه علمی:دانشیار

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIScience)

GIS&RS

کارشناسی: جغرافیای طبیعی-گرایش اقلیم شناسی، دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد: سنجش ازدور و GIS، دانشگاه تهران

دکتری: سنجش ازدور و GIS، دانشگاه وین-اتریش

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Website: m.minaei.profcms.um.ac.ir

Phone: 3880-5255