شنبه, ۰۲ تیر ۱۳۹۷
شنبه, 02 تیر 1397

گزارش سخنرانی سردار جان نثار به مناسب هفته نیروی انتظامی در دانشگاه فردوسی مشهد

گزارش سخنرانی سردار جان نثار به مناسب هفته نیروی انتظامی در دانشگاه فردوسی مشهد
جهت دریافت گزارش کلیک کنید