یکشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

گزارش سخنرانی سردار جان نثار به مناسب هفته نیروی انتظامی در دانشگاه فردوسی مشهد

گزارش سخنرانی سردار جان نثار به مناسب هفته نیروی انتظامی در دانشگاه فردوسی مشهد
جهت دریافت گزارش کلیک کنید