چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه, 21 آذر 1397

اطلاعیه داوطلبان آزمون دکتری رشته ژئومورفولوژی و جغرافیای سیاسی

داوطلبان آزمون دکتری رشته جغرافیای سیاسی و ژئومورفولوژی توجه نمایند:

آزمون مصاحبه دکتری رشته جغرافیای سیاسی در روز هفتم خرداد ماه 1396 ساعت هشت صبح در محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کارگاه سنجش از دور برگزار خواهد شد.

آزمون کتبی رشته ژئومورفولوژي روز هفتم خرداد 1396 ساعت هشت صبح در محل دانشكده ادبيات و علوم انساني كلاس 209 و بلافاصله پس از آزمون كتبي , مصاحبه هم درآزمايشگاه ژئومورفولوژي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميگردد.