چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه, 21 آذر 1397

گزارش سفر علمی فرهنگی به گناباد

گزارش سفر علمی- فرهنگی دانشجویان جغرافیا به گناباد

در روز پنج شنبه مورخ 31/1/1396سفر یک روزه دانشجویان کارشناسی جغرافیای روستایی به شهرستان گناباد و سه روستای این شهرستان« ریاب، زیرجان و مند» به سرپرستی خانم دکتر بوذرجمهری با هدف آشنایی دانشجویان با نحوه عملکرد مدیران روستایی« دهیاران» در رابطه با مدیریت و توسعه نواحی روستایی صورت گرفته است.

 IMG 0975

برای دریافت گزارش سفر کلیک نمایید