یکشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

گزارش سفر علمی به انزلی

سفر علمی گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد(شعبه ژئوپلیتیک خراسان رضوی) به منظور شرکت در همایش «آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان» که در 3 و 4 آذر ماه در شهر انزلی برگزار گردید، صورت گرفت. میزبانی این دوره را انجمن ژئوپلیتیک ایران، شعبه گیلان برعهده داشت. هدف از سفر علمی صورت گرفته ارائه مقالات و استفاده علمی از مباحث پژوهشی و تحقیقاتی در این همایش بود. همچنین نشست های علمی با اساتید و بازدیدهای علمی از مناطق مختلف استان گیلان بود.

 

جهت دریافت گزارش سفر کلیک نمایید