جمعه, ۲۸ دی ۱۳۹۷
جمعه, 28 دی 1397

گزارش سفر علمی بازدید از جاذبه های گردشگری گناباد

گزارش سفر علمی بازدید از جاذبه های گردشگری گناباد

 

سفر علمی به گناباد با اهدافی چند همراه بود

 

آشنایی دانشجویان با چشم انداز روستاهای محروم و دور از مراکز توسعه استان

آشنایی با نقش دهیاری در توانمندسازی روستا

  آشنایی با بافت باارزش و تاریخی روستا و چگونگی بهره مندی از آن در جهت توسعه و پویایی روستا

   آشنایی با قنات قصبه و چگونگی بهره مندی از منابع آبی

و در نهایت آشنایی با نحوه مدیریت روستا در نواحی خشک و کم بهره از منابع طبیعی