چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه, 21 آذر 1397

نشست تخصصی اعضای هئیت علمی گروه جغرافیا با هئیت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه دافوس آجا

به همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی نشست تخصصی اعضای هئیت علمی گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با هئیت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه دافوس آجا در تالار رجایی دانشکده برگزار گردید.

این نشست با سخنرانی اساتید ذیل برگزار شد:

-        دکتر اعظمی: رابطه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک با مسائل نظامی

-        دکتر زرقانی :ماهیت و قلمرو جغرافیای نظامی

-        دکتر جان پرور: ژئوپلیتیک و امنیت مرزها

-        دکتر مفیدی: ژئوپلیتیک و تغییر اقلیم

 

photo 2016-05-14 12-44-44

photo 2016-05-14 12-47-10photo 2016-05-14 12-47-31photo 2016-05-14 12-48-00photo 2016-05-14 12-51-29 photo 2016-05-14 12-51-59