چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه, 21 آذر 1397

تجربه نادیده ها با سفر علمی- فرهنگی به مناطق مرزی کلات و درگز

 

در نقشه نیست، دنبالش نگرد، جالب ترین جاها و مکان ها در نقشه نیستند

(هرمان ملویل)

باید همسفرشد با انسان ها، باید همنشین شد با آنها تا بتوان آنها

را شناخت و زحماتشان را ارج نهاد... (م.جان پرور)

شرح این سفر علمی به زمانی بازمیگردد که دانشجویان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد به همراه استاد گرامیشان، دکتر جان پرور قصد بازدید قسمتی از مرزهای این کشور عزیز را در ذهن خود می پرورانند. بدین گونه شد که با پیگیری های مدوام، این سفر با همراهی مرزبانان گرامی و نظارت ویژه سرهنگ مظلوم در کنار دکتر جان پرور آغاز شد.

برای دریافت فایل گزارش اینجا کلیک نمایید.