چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه, 21 آذر 1397

گزارش برگزاری بزرگداشت روز ملی خلیج فارس

به مناسبت هفته آموزش

انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی با همکاری کانون فرهنگ و ایران شناسی به مناسبت بزرگداشت روز ملی خلیج فارس روز شنبه 11 اردیبهشت ماه ساعت 10 مراسم بزرگداشت روز ملی خلیج ایرانی را در تالار رجایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی را برگزار کرد.

که در ابتدای این همایش که با حضور جمعی از اساتید گروه جغرافیا و دانشجویان در تالار رجایی با سخنرانی آقای دکتر اعظمی مدیر گروه جغرافیا و رئیس انجمن ژئوپلیتیک شعبه خراسان رضوی آغاز شد، در ادامه با ایراد سخنرانی دکتر ایمان پور استاد گروه تاریخ در مورد تغییر نام خلیج فارس و استفاده از ظرفیت های روابط علمی دانشگاهی بحث و گفتگو شد و در پایان سخنرانی آقای دکتر بهمنی قاجار نویسنده و پژوهشگر، انتقاد ایشان از کاربرد عنوان جعلی در برخی محافل داخلی کشورو بیان از نحوه حاکمیت ایران بر جزایر خلیج فارس با بررسی تاریخی ایران از صحبت های این استاد گرامی بود.

 photo 2016-04-16 12-01-38

 photo 2016-04-16 12-01-51

photo 2016-04-16 12-01-59

photo 2016-04-16 12-02-06

photo 2016-04-16 12-02-15

photo 2016-04-16 12-02-22