دوشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۶

بزرگداشت روز خلیج فارس

انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی با همکاری کانون فرهنگ و ایران شناسی به مناسبت بزرگداشت روز ملی خلیج فارس روز شنبه 11 اردیبهشت ماه مراسم بزرگداشت روز ملی خلیج ایرانی را در تالار رجایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی را برگزار می کنند.

photo 2016-04-27 09-00-15