چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه, 21 آذر 1397

اولین شورای پژوهشی مرکز مطالعات مرزی

پیرو تفاهم نامه انجمن ژئوپلیتیک ایران، شعبه خراسان رضوی و فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی، اولین شورای پژوهشی مرکز مطالعات مرزی در روز دوشنبه 7/10/1394در تالار مرحوم دکتر رجایی بخارایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید و طی آن نحوه همکاریهای پژوهشی، نحوه اجرای فعالیتهای پژوهشی، نحوه حمایت و پشتیبانی مرزبانی از پژوهشهای دانشجویی و ..... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

021 1

021 2

021 3

IMG 2523