چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه, 21 آذر 1397

برگزاری نشست با فرماندهی مرزبانی خراسان رضوی در هفته پژوهش

با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران، شعبه خراسان رضوی و مرکز مطالعات مرزی در روز دوشنبه 23/9/1394 ساعت 12 سخنرانی سرتیپ دوم پاسدار محمد کاظم تقوی فرماندهی مرزبانی خراسان رضوی با موضوع مرزبانی و مدیریت مرزهای شمال شرق کشور در تالار شریعتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.