چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه, 21 آذر 1397

اولین جلسه هماهنگی برگزاری برنامه های هفته روستا (15تا 23 مهر) در دفتر مدیر کل امور روستایی استانداری خراسان رضوی

اولین جلسه  هماهنگی  برگزاری  برنامه های هفته روستا (15تا 23 مهر) در دفتر مدیر کل امور روستایی استانداری خراسان رضوی

 

 به منظور برگزاری برنامه های هفته روستای  سال جاری ( 15تا 23 مهر) ، پنجشنبه 28 خرداد، جلسه ای در دفتر امور روستایی  استانداری خراسان رضوی، با حضور جناب آقای نور محمدی، مدیر کل  محترم دفتر و سرکار خانم دکتر خدیجه بوزرجمهری  مسئول  شعبه انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران وکارشناسان محترم استانداری آقایان عباس زاده و  جعفری تشکیل گردید و مقرر شد برنامه های باشکوهی با مشارکت دانشگاه فردوسی و استانداری  در هفتۀ روستا برگزار شود، از جمله برنامه های پیشنهادی،  اجرای  برنامۀ روز روستا در یکی از روستاهای استان،  تجلیل از پیشکسوتان، محققان  و فعالین حوزه های مختلف توسعه روستایی ( دانشگاهی و غیره ) در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی، برگزاری کارگاه آموزشی برای دهیاران زن روستایی استان، برگزاری  بازارهای روز و نمایشگاه­های تولیدات روستایی در شهرهای مختلف استان و بالاخره  نشست تخصصی  با حضور اندیشمندان، پژوهشگران و کار آفرینان با تاکید بر محور ارتقاء توانمند سازی  زنان روستایی،  به مناسبت روز جهانی زن روستایی (15 اکتبر)در 23 مهر . 

             28.3.94