چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه, 21 آذر 1397

سخنرانی کلیدی خانم دکتر زرین در اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

اطلاعیه برگزاری سخنرانی:

 

اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران 

 

002