پنجشنبه, ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
پنجشنبه, 30 فروردين 1397

هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران با عنوان: همدلی اقوام ایرانی، انسجام و اقتدار ملی

هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران با عنوان : همدلی اقوام ایرانی، انسجام و اقتدار ملی،  با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران و دانشگاه ­های استان کردستان در تاریخ 20 و 21  مهر ماه سال 1394 در شهر سنندج برگزار می شود.

محورهای اصلی کنگره با حضور کمیته علمی همایش به شرح زیر انتخاب شدند: 

1-    معرفت شناسی مطالعات قومی در ایران رویکردها و راهکارها

2-    فرهنگ ایرانی، اقوام و همدلی

3-    جهان بومی شدن و همدلی قومی

4-    توسعه پایدار ناحیه ای  و انسجام ملی

5-    سازماندهی سیاسی فضا و همدلی اقوام ایرانی

برای کسب اطلاعات تکمیلی می توانید به سایت همایش مراجعه نمایید:

http://iagconf.ir/fa/