پنجشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۶

نشست علمی روز ملی خلیج فارس

انجمن علمی دانشجویی جغرافیا با همکاری گروه جغرافیا؛ انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی و انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کنند:

نشست علمی روز ملی خلیج فارس

 با حضور امیر دریادار پیمان جعفری طهرانی (معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران)

دکتر محمد تقی ایمان پور (استاد گروه تاریخ دانشگاه فردوسی)

دکتر عباس سرافرازی (استاد گروه تاریخ دانشگاه فردوسی)

دکتر هادی اعظمی (استاد گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی)

زمان: سه شنبه 8 اردیبهشت ماه ساعت 9 تا 12 صبح

مکان دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی تالار فردوسی