چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه, 21 آذر 1397

فراخوانه مسابقه عکسهای جغرافیایی

«پدیده های جغرافیایی را تنها در ذهن خود ثبت نکنید آنها را با عکسهای خود ماندگار کنید و به اشتراک بگذارید»

انجمن علمی دانشجویی جغرافیا به همراه گروه جغرافیا بنا دارد در قالب مسابقه، عکسهای جغرافیایی که در طی تعطیلات نوروزی از سوی اساتید محترم و دانشجویان گرفته می شود را گردآوری کند و برترین آنها را در قالب سی دی و کتابچه به چاپ برساند. به برترین عکسها نیز جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

لذا از علاقمندان دعوت می شود در طی تعطیلات نوروزی با دیدگاهی جغرافیایی همه پدیدهای مورد نظر را ثبت کنید. تا ضمن شرکت در مسابقه این تصاویر را با سایر دوستان به اشتراک بگذارید. موضوعات عکسها در طیف گسترده ای از همه پدیده های جغرافیای طبیعی و انسانی است. 

آدرس سایت مسابقه: 

http://geographypicture.blogfa.com/

 «نوروز 94 با عکسهای جغرافیایی خود با ما همراه باشید»