چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه, 21 آذر 1397

رونمایی «دفتر هستۀ پژوهشی مطالعات جغرافیایی روستایی»

رونمایی «دفتر هستۀ پژوهشی مطالعات جغرافیایی روستایی» در تاریخ 11/12/1393 با حضور همکاران گروه جغرافیای دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد.

علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به مراجعه نمایند:    http://gsrc.um.ac.ir/

20150302 121908 

20150302 122127