سه شنبه, ۰۱ خرداد ۱۳۹۷
سه شنبه, 01 خرداد 1397

الگوی مدیریت مرزهای سرزمینی

نویسنده: دکتر محمدحسین افشردی- دکتر محسن جان پرور

سال انتشار: 1392 انتشارات دانشگاه عالی 

 

002