جمعه, ۲۸ دی ۱۳۹۷
جمعه, 28 دی 1397

معرفی گروه

دوره كارشناسي  

هدف اين رشته, بررسى و شناخت روابط متقابل انسان و محيط و مشخص نمودن درجه تأثيرپذيرى هر كدام نسبت به ديگرى، در قالب تحليل اكولوژيكى منطقه‏اى مى‏باشد. بدين‏سان، جغرافيا مناسبات و روابط بين انسان و محيط را درتبيين پديده‏هاى جغرافيايى مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار مى‏دهد و بر پايه اين شناخت علمى، توانايى انسان را در بهبود و تعالى شرايط زيست‏انسانى، تكامل مى‏بخشد. اين رشته به لحاظ گستردگى موضوع و قلمرو آن، به‏دو شاخه عمده جغرافياى انسانى - اقتصادى و جغرافياى طبيعى تقسيم شده است كه هر كدام از آنها داراى گرايشهاى متعدد و مختلف مى‏باشند.تعداد واحدهاي درسي اين دوره ۱۳۶ واحد است. شمار دانشجویان این دوره ۴۰۷ تن می باشد.

 

دوره تحصيلات تكميلي 

گروه جغرافيا علاوه بر دانشجويان دوره كارشناسي داراي ۲۶ دانشجوي كارشناسي ارشد و ۱۴ دانشجوي دكتري مي باشد