چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه, 21 آذر 1397
 

اعضاي هيات علمي بازنشسته گروه جغرافیا

 دکتر محمدعلی احمدیان
 

مرتبه علمی: دانشیار

 

تحصیلات:

کارشناسی، جغرافیا انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، جغرافیا، دانشگاه

دكترا، جغرافیا، دانشگاه

 

تلفن: داخلی

وب سایت شخصی: http://ahmadian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: ahmadian@ferdowsi.um.ac.ir

mohammadali-ahmadian

_________________________________________________________

 دکتر جعفر جوان

 

مرتبه علمی: استاد

 

تحصیلات:

کارشناسی، جغرافیا، دانشگاه تبربز

کارشناسی ارشد، جغرافیا، دانشگاه

دكترا، جغرافیا، دانشگاه  

 

تلفن: داخلی

وب سایت شخصی: http://jjavan.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: jjavan@ferdowsi.um.ac.ir

jafar-javan

 

_________________________________________________________

 دکتر محمود علوی
 

مرتبه علمی:

 

تحصیلات:

کارشناسی، جغرافیا، دانشگاه

کارشناسی ارشد، جغرافیا، دانشگاه

دكترا، جغرافیا، دانشگاه  

 

تلفن: داخلی

وب سایت شخصی: http://mahmoudalavi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: mahmoudalavi@ferdowsi.um.ac.ir

person

_________________________________________________________

 دکتر سعداله ولایتی
 

مرتبه علمی: استاد

 

تحصیلات:

کارشناسی، جغرافیا، دانشگاه

کارشناسی ارشد، جغرافیا، دانشگاه

دكترا، جغرافیا، دانشگاه

 

تلفن: داخلی

وب سایت شخصی: http://velayati.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: %20var%20addy14300%20=%20'velayati'%20+%20'@';%20addy14300%20=%20addy14300%20+%20'ferdowsi'%20+%20'.'%20+%20'um'%20+%20'.'%20+%20'ac'%20+%20'.'%20+%20'ir';%20document.write(%20'%3Ca%20'%20+%20path%20+%20'/''%20+%20prefix%20+%20addy14300%20+%20suffix%20+%20'/''%20+%20attribs%20+%20'%3E'%20);%20document.write(%20addy14300%20);%20document.write(%20'%3C//a%3E'%20);%20//--%3E%20%3C/script%3E%3Cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write(%20'%3Cspan%20style=/'display:%20none;/'%3E'%20);%20//--%3E%20%3C/script%3E%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%20%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%3Cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write(%20'%3C/'%20);%20document.write(%20'span%3E'%20);%20//--%3E%20%3C/script%3E%20" style="margin:0px;padding:0px">این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

                             این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

saadollah-velayati

_________________________________________________________

 دکتر عزت اله مافی
 

مرتبه علمی: دانشیار

 

تحصیلات:

کارشناسی، جغرافیا، دانشگاه

کارشناسی ارشد، جغرافیا، دانشگاه

دكترا، جغرافیا، دانشگاه  

 

تلفن: داخلی

وب سایت شخصی: http://mafi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: mafi@ferdowsi.um.ac.ir

ezzatolah-mafi

_________________________________________________________

 آقای رضا عسل فروش رضائیه
 

مرتبه علمی: مربی

 

تحصیلات:

کارشناسی، جغرافیا انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، جغرافیا-برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

تلفن: داخلی

وب سایت شخصی: http://asalforoosh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: asalforoosh@ferdowsi.um.ac.ir

reza-asalforosh